Танилцуулга

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ажиллаж байгаад тэтгэвэрт гарсан 70 хүн  ахмад зөвлөл байгуулах тухай анх ярилцан тохирч төрийн бус байгууллага байгуулах тухай шийдвэр баримт бичгүүдийг боловсруулан гаргасан билээ.Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Ахмадын зөвлөл 1999 оны 06 дугаар сарын 08 нд Хууль зүйн яаманд бүртгүүлснээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Тус төрийн бус байгууллага нь гишүүддээ үйлчилдэг ашгийн төлөө бус байгууллага мөн.

scroll to top